Giới thiệu văn bản mới
 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình tàu điện ngầm
1/2/19 8:33 AM

Thứ trưởng Lê Quang Hùng vừa ký ban hành Thông tư 11/2018/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Công trình tàu điện ngầm”, mã số QCVN 08:2018/BXD.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật chủ yếu về an toàn cháy, an toàn vệ sinh, môi trường và các yêu cầu liên quan khác áp dụng trong xây dựng mới, cải tạo, quản lý và khai thác sử dụng công trình tàu điện ngầm.

Quy chuẩn này không quy định các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến quy hoạch công trình tàu điện ngầm, tổ chức vận hành khai thác và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật của tàu điện ngầm.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây mới hoặc cải tạo, quản lý và sử dụng công trình tàu điện ngầm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2019 và thay thế nội dung quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Công trình ngầm đô thị, mã số QCVN 08:2009/BXD, Phần 1. Tàu điện ngầm” ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông tư 11/2018/TT-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE