Tin hoạt động
 

Ngày 25/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 369/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình :

 

Ngày 09/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 274/QĐ- BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình :

 

Ngày 10/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 185/QĐ-BXD về việc công nhận 04 cơ sở đào tạo theo danh sách sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:

 

Ngày 28/01, Bộ Xây dựng đã Quyết định 110/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình :

 

Ngày 24/12, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1193/QĐ-BXD về việc công nhận cơ sở  đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 1) :

 

Ngày 15/12, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1164/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

 

Ngày 16/11, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1079/QĐ- BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình :

 

Ngày 06/11, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1062/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình :

 

Ngày 15/10, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1015/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình :

    Trang   ‹‹ Trước 4

LIÊN KẾT WEBSITE