Tin hoạt động
 

Ngày 02/8, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 756/QĐ-BXD về việc công nhận Trường quản trị kinh doanh TKV – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam được sử dụng con dấu nổi theo quy định khi cấp giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

 

Ngày 02/6, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 528/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

 

Ngày 06/9, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 801/QĐ-BXD về việc công nhận 06 đơn vị sau đây là cơ sở đào tạo được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:

 

Ngày 26/7, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 747/QĐ-BXD về việc công nhận Viện nghiên cứu và tư vấn quản lý nguồn lực (ICM) thuộc Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam - thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

Ngày 27/5, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 574/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

 

Ngày 20/5, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 555/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo theo danh sách sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:

 

Ngày 26/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 476/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình :

 

Ngày 26/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 477/QĐ-BXD về việc công nhận Viện Quản trị và Tài Chính được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

Ngày 09/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định  433/QĐ-BXD về việc sửa đổi khoản 5 Điều 1  Quyết định số 1164/QĐ-BXD ngày 15/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:

 

Ngày 07/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 421/QĐ- BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo  sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE