Tin hoạt động
 

Ngày 19/9, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 885/QĐ-BXD về việc công nhận Viện Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng - chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển xây dựng Việt Nam được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng đối với các loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thủy lợi, thủy điện.

 

Ngày 13/6, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 577/QĐ-BXD công nhận Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Âu lạc được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

Ngày 14/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 260/QĐ-BXD về việc công nhận Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ xây dựng thuộc Công ty cố phần Đầu tư và Xây dựng Âu Lạc được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng đối với các loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thủy lợi, thủy điện.

 

Ngày 30/8, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 799/QĐ-BXD về việc công nhận 03 đơn vị sau đây là cơ sở đào tạo được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:

 

Ngày 07/6, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 532/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình :

 

Ngày 12/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 349/QĐ- BXD về việc công nhận 04 đơn vị sau đây là cơ sở đào tạo được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:

 

Ngày 06/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 82/QĐ-BXD về việc công nhận 02 đơn vị sau đây là cơ sở đào tạo được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:

 

Ngày 16/01, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 41/QĐ- BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình :

 

Ngày 21/9, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 858/QĐ-BXD về việc công nhận 07 đơn vị sau đây là cơ sở đào tạo được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:

 

Ngày 08/8, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 758/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (sau đây viết tắt là GSTC) gồm các thành viên như sau:

    Trang   ‹‹ Trước 2 3 4 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE