Tin hoạt động
 

Ngày 10/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 146 /BXD-HĐXD gửi Tổng Cục thuế - Bộ Tài chính về việc xin miễn tiền thuê đất 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 138/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc miễn giấy phép xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của UBND tỉnh Bình Dương tại phiên họp Chính phủ với các địa phương ngày 02/7/2018 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6772/VPCP-QHĐP ngày 18/7/2018, nội dung kiến nghị: “Đề nghị sửa đổi tiêu chí phân loại dự án theo hướng không tính phần đền bù, giải phóng mặt bằng trong tổng mức đầu tư dự án nhằm đơn giản hóa các bước, trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án”.  

 

Ngày 23/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 137/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 135/BXD-HĐXD gửi Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6368/VPCP ngày 05/7/2018 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Theo Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đơn vị chủ trì thẩm định các dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì và nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách là cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư; tuy nhiên, theo quy định tại Điều 30 và 31 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ thì Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì thẩm định các dự án này. Đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi thống nhất 02 Nghị định này”. 

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6368/VPCP ngày 05/7/2018 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Tại Luật Xây dựng năm 2014 và các Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, số 42/2017/NĐ-CP đưa ra khái niệm “vốn ngân sách nhà nước” và “vốn nhà nước ngoài ngân sách” nhưng không có định nghĩa cụ thể về 2 khái niệm trên; đồng thời các quy định liên quan đến vốn nhà nước, vốn ngân sách nhà nước tại Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Đấu thầu năm 2013 chưa đảm bảo thống nhất với Luật Ngân sách nhà nước 2015. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu thống nhất 02 khái niệm “vốn ngân sách nhà nước” và “vốn nhà nước ngoài ngân sách” trong Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu và Luật Ngân sách nhà nước”.  

 

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi Điều 52, Luật Xây dựng đối với việc cho phép Chủ đầu tư các dự án điện đã có trong Quy hoạch phát triển điện Quốc gia không phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, để giảm bớt các thủ tục, thời gian và chi phí cho nhà đầu tư”  

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, nội dung các kiến nghị như sau: 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 127/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH UNION SQUARE về việc giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình. 

    Trang   ‹‹ Trước 12 13 14 15 16 17 18 19 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE