Các cơ sở đào tạo giám sát TCXDCT
 
Danh sách các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình
12/29/09 12:00 AM

Bạn đọc bấm vào chi tiết để xem danh sách các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

TT
 Tên cơ sở đào tạo
Lĩnh vực bồi dưỡng nghiệp vụ
theo loại công trình xây dựng

1

Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

2

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

3

Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh - Bộ Xây dựng

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

4

Trường Cao đẳng xây dựng số 3 - Bộ Xây dựng.

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

 LIÊN KẾT WEBSITE