Tin hoạt động
 
Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 10)
8/31/12 4:30 PM

Ngày 30/8, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 799/QĐ-BXD về việc công nhận 03 đơn vị sau đây là cơ sở đào tạo được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:

TT

Tên cơ sở đào tạo

Lĩnh vực bồi dưỡng nghiệp vụ

theo loại công trình xây dựng

1

Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị - Bộ Xây dựng                                                                                          

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thủy lợi, thủy điện

2

Viện Phát triển Quốc tế học -Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á Việt Nam

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thủy lợi, thủy điện

3

Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý - chi nhánh Công ty Cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thủy lợi, thủy điện

Các cơ sở đào tạo có tên trên:

Có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định tại các Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình, số 06/2011/ TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Được sử dụng dấu nổi theo quy định khi cấp giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

Trung tâm Thông tin
Nguồn:
Quyết định 799/QĐ-BXD.

 

 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE