Tin hoạt động
 
Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 9)
4/13/12 4:49 PM

Ngày 12/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 349/QĐ- BXD về việc công nhận 04 đơn vị sau đây là cơ sở đào tạo được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:

 

 

TT

Tên cơ sở đào tạo

Lĩnh vực bồi dưỡng nghiệp vụ
theo loại công trình xây dựng

1

Trường Cao đẳng xây dựng số 1 - Bộ Xây dựng                                                                                         

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

2

Trường Đại học xây dựng Miền Tây - Bộ Xây dựng

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông

3

Phân viện Khoa học công nghệ Giao thông vận tải phía Nam - Viện Khoa học và công nghệ giao thông vận tải

Công trình giao thông

4

Công ty Cổ phần đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thủy lợi, thủy điện

 

Các cơ sở đào tạo có tên trên: Có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình, các quy định của pháp luật có liên quan.

Được sử dụng dấu nổi theo quy định khi cấp giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 349/QĐ- BXD.

 

 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE