Tin hoạt động
 
Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 8)
2/8/12 8:15 AM

Ngày 06/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 82/QĐ-BXD về việc công nhận 02 đơn vị sau đây là cơ sở đào tạo được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:

TT

Tên cơ sở đào tạo

Lĩnh vực bồi dưỡng nghiệp vụ theo loại công trình xây dựng

1

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung - Bộ Xây dựng

Công trình giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

2

Trường Đại học Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

Các cơ sở đào tạo có tên:

Có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình, các quy định của pháp luật có liên quan.

Được sử dụng dấu nổi theo quy định khi cấp giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 82/QĐ-BXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE