Tin hoạt động
 

Ngày 13/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 18/BXD-HĐXD hướng dẫn Sở Xây dựng Bắc Giang thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

 

Ngày 28/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 2205/BXD-HĐXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định về giấy phép xây dựng.

 

Ngày 09/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 2047/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần Vạn Vạn Đô về việc xác định chủ đầu tư xây dựng.

 

Ngày 01/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 1969/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty cổ phần Bách Niên Gia thực hiện đầu tư xây dựng dự án chung cư Trường Thọ.

 

Ngày 08/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1227/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về thẩm quyền thẩm định dự án nhóm B, nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

 

Ngày 26/6, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 737/QĐ-BXD về việc công nhận Viện Kiến trúc Quốc gia được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng đối với các loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thủy lợi, thủy điện.

 

Ngày 05/5, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 462/QĐ-BXD về việc công nhận Viện phát triển quốc tế học - Hội nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

Ngày 19/9, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 885/QĐ-BXD về việc công nhận Viện Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng - chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển xây dựng Việt Nam được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng đối với các loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thủy lợi, thủy điện.

 

Ngày 13/6, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 577/QĐ-BXD công nhận Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Âu lạc được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

Ngày 14/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 260/QĐ-BXD về việc công nhận Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ xây dựng thuộc Công ty cố phần Đầu tư và Xây dựng Âu Lạc được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng đối với các loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thủy lợi, thủy điện.

    Trang   1 2 3 4 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE