Tin hoạt động
 
Ủy quyền thẩm định các bước thiết kế của Dự án đầu tư nhà máy sản xuất sợi và vải Mahang Dung Quất
1/13/20 4:10 PM

Ngày 13/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 164/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thẩm định thiết kế cơ sở và triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án đầu tư nhà máy sản xuất sợi và vải Mahang Dung Quất (gọi tắt là “Dự án”).

Theo nội dung văn bản số 6826/UBND-CNXD ngày 17/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi: Dự án Nhà máy sản xuất sợi và vải Mahang Dung Quất được thực hiện tại số 02, đường 2A, Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; dự án đầu tư với mục tiêu sản xuất, gia công vải và bán thành phẩm vải (dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt – mã ngành 1312); công suất thiết kế Sợi và bán thành phẩm sợi 4.800 tấn/năm, vải và bán thành phẩm vải 36.000.000m2/năm; tổng số vốn đầu tư của dự án là 605.852.000.000 đồng. Căn cứ Mục 1.2.7.2 Bảng 1.2 Phụ lục 1 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, dự án bao gồm công trình cấp I, thẩm quyền thẩm định dự án là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

Để tạo điều kiện thuận tiện trong quá trình trao đổi thông tin, đẩy nhanh tiến độ trong quá trình thẩm định và cấp phép xây dựng tại địa phương; sau khi xem xét, Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc việc ủy quyền thực hiện thẩm định các bước thiết kế của Dự án theo quy định tại Khoản 5 Điều 76 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khoản 4, Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ (bổ sung Điểm a Khoản 8 Điều 10 và bổ sung Điểm a Khoản 9 Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

Cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương được phân cấp thực hiện thẩm định các bước thiết kế có trách nhiệm kiểm tra thiết kế của Dự án, đảm bảo bố trí đủ nhân lực với năng lực chuyên môn đáp ứng việc thẩm định và liên hệ với cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Xây dựng để hoàn tất việc ủy quyền thẩm định thiết kế theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 164/BXD-HĐXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_164-BXD-HĐXD_13012020.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE