Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phân cấp công trình xây dựng
1/9/20 4:05 PM

Ngày 09/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 124/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc phân cấp công trình khi thực hiện điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước bên ngoài hàng rào các khu công nghiệp An Tây - Mai Trung - Việt Hương II (gọi tắt là Dự án).

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 08/4/2011 với quy mô xây dựng gồm tuyến kênh 1 và tuyến kênh 2. Tuyến kênh 1 đã hoàn thành công tác xây dựng và đưa vào sử dụng, việc điều chỉnh chỉ thực hiện đối với tuyến kênh 2.

Theo giải pháp thiết kế, tuyến kênh 2 điều chỉnh từ dạng kênh hở hình thang bằng tấm bê tông cốt thép lắp ghép thành dạng kênh hở bằng bê tông cốt thép hình chữ nhật, đồng thời thay đổi cả về chiều dài, chiều rộng và chiều cao kênh. Như vậy, việc điều chỉnh thiết kế xây dựng đã làm thay đổi về quy mô công suất, quy mô kết cấu cần thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Việc xác định cấp công trình đối với kênh thoát nước hở (công trình hạ tầng kỹ thuật) được xác định theo kết cấu gia cố của bờ kênh hoặc mái kênh theo mục 2.7 hoặc mục 2.9 Bảng 2 Phụ lục 2 - Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 124 /BXD-HĐXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_124-BXD-HĐXD_09012020.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE