Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Sơn La xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức
7/22/19 4:03 PM

Ngày 22/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 212/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Sơn La về việc xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

Theo Bộ Xây dựng, để được xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, tổ chức phải có nhân sự có chứng chỉ hành nghề phù hợp về lĩnh vực và hạng tương ứng với từng lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Pháp luật về xây dựng hiện hành không có quy định bắt buộc cá nhân chỉ được tham gia hoạt động xây dựng, giữ các vai trò chủ chốt tại một tổ chức. Tuy nhiên, khi tổ chức tuyển dụng, sử dụng các cá nhân này thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 212/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_212-BXD-HDXD_22072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE