Tin hoạt động
 
Hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng
7/5/19 3:13 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng có nhận được Văn bản số 2966/EVN-ĐT ngày 07/6/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 196/BXD-HĐXD (05/7) có ý kiến như sau:

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 quy định Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I có quy mô công suất 2x600MW, dự kiến đưa vào vận hành năm 2021, 2022. Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I được thực hiện theo cơ chế đặc thù tại Quyết định số 1195/QĐ-TTg ngày 09/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ; dự án đã được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 29221000021, chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 28/5/2019.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I được điều chỉnh nhằm đáp ứng nhiệm vụ Tập đoàn Điện lực Việt Nam khi được giao làm chủ đầu tư cả 02 dự án: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II; cập nhật, bổ sung các nội dung về bảo vệ môi trường theo yêu cầu hiện nay của dự án; tối ưu hoá công năng kho than (tăng dung tích từ 380.000 tấn lên 605.000 tấn trong khuôn viên được duyệt của dự án). Dự án đã được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh tại Văn bản số 223/ĐL-NĐ&ĐHN ngày 15/02/2019. Căn cứ, ý kiến giải trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 2966/EVN-ĐT ngày 07/6/2019 thì quy mô công suất của dự án không thay đổi (công suất 2x600MW) so với quy mô công suất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016.

Về nội dung liên quan đến việc điều chỉnh diện tích mặt đất, mặt nước của dự án, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần có ý kiến của Bộ Công Thương là Cơ quan phê duyệt Quy hoạch địa điểm Trung tâm Điện lực Quảng Trạch I (điều chỉnh) để có cơ sở triển khai dự án.

Trong quá trình thực hiện các bước tiếp theo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần tuân thủ quy định về điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tại Điều 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các quy định của pháp luật khác có liên quan, đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 196/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_196-BXD-HDXD_05072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE