Tin hoạt động
 
Điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án 70 năm của Công ty TNHH Liên doanh Khách sạn Thống nhất Metropole
7/4/19 4:03 PM

Ngày 04/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 193/BXD-HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc góp ý điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án 70 năm của Công ty TNHH Liên doanh Khách sạn Thống nhất Metropole.

1. Khách sạn Thống nhất Metropole tại Hà Nội (nay là khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội) tại số 15 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội thuộc danh mục công trình kiến trúc khác có giá trị xây dựng trước năm 1954 ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Việc xây dựng, cải tạo đối với công trình cần đảm bảo việc bảo tồn và phát huy giá trị, phù hợp với các quy định về di sản văn hóa.

2. Trường hợp việc cải tạo, nâng cấp nội thất của dự án làm thay đổi kết cấu chịu lực, làm thay đổi công năng sử dụng, làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình thì chủ đầu tư cần tổ chức lập hồ sơ thiết kế xây dựng cải tạo, nâng cấp công trình, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, cấp phép xây dựng theo quy định.

3. Về các nội dung: Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án; thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của dự án; điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm căn cứ hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện theo quy định.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 193/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_193-BXD-HDXD_04072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE