Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình trình thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư theo giai đoạn
7/3/19 2:22 PM

Ngày 03/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 189/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình về việc trình thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư theo giai đoạn.

Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định “Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng được thực hiện với toàn bộ công trình hoặc từng công trình của dự án hoặc theo giai đoạn, gói thầu của dự án nhưng phải đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ về nội dung, cơ sở tính toán trong các kết quả thẩm định”.

Như vậy, việc chủ đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở (TKCS) cho các hạng mục công trình theo giai đoạn của dự án là phù hợp với quy định, ngoài ra việc trình thẩm định TKCS các hạng mục công trình của dự án cần đảm bảo phù hợp tiến độ thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có) và các quy định khác (nếu có).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 189/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_189-BXD-HDXD_03072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE