Tin hoạt động
 
Hướng dẫn về giấy phép xây dựng công trình
7/3/19 1:22 PM

Ngày 03/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 188/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty Cổ phần Giống gia cầm Ba Vì về giấy phép xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia cầm.

Theo đó, để thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi như nêu tại văn bản số 51/CV-GGCBV thì Quý Công ty phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về chủ trương đầu tư; quy hoạch; lập, thẩm định và phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 thì “Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa” thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng.

Do đó, để tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và có cơ sở xác định đối tượng công trình miễn giấy phép xây dựng, đề nghị Công ty liên hệ với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để được hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 188/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_188-BXD-HDXD_03072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE