Tin hoạt động
 
Ủy quyền thẩm định thiết kế xây dựng công trình quy mô cấp I
6/7/19 4:08 PM

Ngày 07/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 163/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc ủy quyền thẩm định thiết kế xây dựng công trình quy mô cấp I.

Theo báo cáo tại văn bản Sở Xây dựng gửi thì Dự án Nhà máy xử lý nước thải thị xã Từ Sơn sau khi điều chỉnh có công suất 33.000m3/ngày.đêm thuộc loại công trình hạ tầng kỹ thuật cấp I (phân loại theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng). Căn cứ Khoản 4, 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì thẩm quyền thẩm định thiết kế công trình nói trên là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.

Tại văn bản gửi Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị ủy quyền thẩm định thiết kế các hạng mục: + Phần mái bao che các bể xử lý nước thải và hệ thống xử lý mùi hôi: Diện tích mái che khoảng 2.130m2, dạng mái nhẹ sử dụng kết cấu khung thép, vách và mái kính lắp trên thành bể; + Khu xử lý bùn thải công suất 17,6m3/ngày.đêm gồm: trạm rửa xe, trạm cân xe, khu tiếp nhận và phân loại bùn thải, khu xử lý bùn tăng cường, kho thành phẩm và lò đốt rác, kho bố trí bùn vô cơ, nhà để xe, nhà quản lý. Ngoài ra, Sở Xây dựng đã đề xuất nhân sự và đơn vị thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế.

Căn cứ Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017; căn cứ quy mô cấp công trình như đề cập ở trên, Bộ Xây dựng nhất trí để cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ ủy quyền cho Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh thực hiện công tác thẩm định thiết kế hạng mục công trình theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 163/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_163-BXD-HDXD_07062019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE