Tin hoạt động
 
Ý kiến về việc bổ sung ngành nghề của Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Thiên Minh Châu
5/24/19 3:58 PM

Ngày 24/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 148/BXD-HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho ý kiến về việc bổ sung ngành nghề của Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Thiên Minh Châu.

Theo Bộ Xây dựng, việc Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Thiên Minh Châu thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305403564 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 23/7/2018 đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh được nêu tại Văn bản 1977/SKHĐT-ĐKKD ngày 28/3/2019 cần tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Theo nội dung Văn bản 1977/SKHĐT-ĐKKD ngày 28/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh có liên quan đến các quy định của Hiệp định thương mại WTO. Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cần được Bộ Công Thương là Cơ quan chủ trì đàm phán gia nhập WTO hướng dẫn cụ thể.

Trong quá trình tham gia hoạt động xây dựng, Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Thiên Minh Châu phải đáp ứng các điều kiện về năng lực hoạt động theo quy định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các quy định của pháp luật khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 148/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_148-BXD-HDXD_24052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE