Tin hoạt động
 
Bộ Xây dựng góp ý kiến về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty TNHH Mercedes Benz Việt Nam
5/21/19 4:44 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã nhận được Văn bản 2308/SKHĐT-ĐKKD ngày 05/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty TNHH Mercedes Benz Việt Nam.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có công văn 143/BXD-HĐXD (21/5) có ý kiến như sau:

Các lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản thuộc Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có mã ngành là 6810, 6820. Việc Công ty TNHH Mercedes Benz Việt Nam đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4354644047 chứng nhận lần đầu ngày 21/4/2016 đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh được nêu tại Văn bản 2308/SKHĐT-ĐKKD ngày 05/4/2019 cần tuân thủ các quy định của Luật Thương mại, Luật Đầu tư và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Theo nội dung Văn bản 2308/SKHĐT-ĐKKD ngày 05/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh có liên quan đến các quy định của Hiệp định thương mại WTO. Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cần được Bộ Công Thương là Cơ quan chủ trì đàm phán gia nhập WTO hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, trong quá trình tham gia hoạt động, Công ty TNHH Mercedes Benz Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện năng lực theo quy định; tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, khoa học công nghệ và các quy định của pháp luật khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 143/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_143-BXD-HDXD_21052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE