Tin hoạt động
 
Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho người nước ngoài
5/17/19 4:38 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số LHP/CM-1923 ngày 23/4/2019 của Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội đề nghị hướng dẫn và chấp thuận cho các chủ trì thiết kế đang hoạt động tại các Công ty Hàn Quốc được triển khai thiết kế dự án “Lotte Mall Hà Nội” tại phường Nhật Tân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 140/BXD-HĐXD (17/5) có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì “cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 6 tháng thì được công nhận hành nghề. Trường hợp cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 44b Nghị định này”. Do đó, đề nghị Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội nghiên cứu và thực hiện theo quy định.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 140/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_140-BXD-HDXD_17052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE