Tin hoạt động
 
Quy định về việc thành lập Ban Quản lý dự án chuyên ngành, khu vực
5/17/19 9:02 AM

Ngày 16/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 138/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Gia Lai về việc thành lập Ban Quản lý dự án chuyên ngành, khu vực.

Theo quy định Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ:

“Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (sau đây gọi là Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực) để giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện nhiệm vụ quản lý đồng thời nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, tham gia tư vấn quản lý các dự án khác khi cần thiết”.

“Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban Quản lý dự án khu vực do người đại diện có thẩm quyền của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định thành lập là đơn vị thành viên hạch toán độc lập hoặc là đơn vị hạch toán phụ thuộc sử dụng tư cách pháp nhân của công ty mẹ để quản lý thực hiện dự án. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được tổ chức lại, thành lập theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị và hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo kinh phí hoặc được cấp kinh phí hoạt động trong trường hợp là đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ”.

Căn cứ quy định nêu trên, chủ tịch Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Gia Lai không thuộc đối tượng được phép thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 138/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_138-BXD-HDXD_16052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE