Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh dự án Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sino - Pacific
3/15/19 9:04 AM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 678/SKHĐT-ĐKĐT ngày 25/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị có ý kiến về đề nghị điều chỉnh dự án Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sino - Pacific.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 62/BXD-HĐXD (14/3) có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ gửi kèm thì Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sino - Pacific đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 8757650947, chứng nhận lần đầu ngày 18/12/2018.

Theo văn bản số 678/SKHĐT-ĐKĐT ngày 25/01/2019 và Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư gửi kèm thì Công ty có đề nghị bổ sung mục tiêu hoạt động: Tư vấn đấu thầu.

Ngành nghề nêu trên không được quy định tại Biểu cam kết về thương mại, dịch vụ của Việt Nam trong WTO, tuy nhiên ngành nghề nói trên không thuộc danh mục ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư năm 2014.

Ngành nghề Tư vấn đấu thầu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vì vậy Bộ Xây dựng không có ý kiến về nội dung này.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 62/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_62-BXD-HDXD_14032019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE