Tin hoạt động
 
Góp ý kiến về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Baimuwu
3/13/19 3:25 PM

Ngày 12/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 57/BXD-HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh góp ý kiến về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Baimuwu.

Việc Công ty TNHH Baimuwu thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313196745 đăng ký lần đầu ngày 06/4/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 15/4/2016 đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh được nêu tại Văn bản 9849/SKHĐT-ĐKKD ngày 27/12/2018 cần tuân thủ các quy định của Luật Thương mại, Luật Đầu tư và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Theo nội dung Văn bản 9849/SKHĐT-ĐKKD ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh có liên quan đến các quy định của Hiệp định thương mại WTO. Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cần được Bộ Công Thương là Cơ quan chủ trì đàm phán gia nhập WTO hướng dẫn cụ thể. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, trong quá trình tham gia hoạt động xây dựng, Công ty TNHH Baimuwu phải đáp ứng các điều kiện về năng lực hoạt động theo quy định của Luật Xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; các quy định khác của pháp luật có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 57/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_57-BXD-HDXD_12032019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE