Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam thực hiện một số quy định liên quan đến dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng
3/7/19 10:04 AM

Ngày 06/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 48/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng.

Theo Điều 76 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng các địa phương có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra cơ quan chuyên môn trực thuộc trong việc tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở của công trình công nghiệp vật liệu xây dựng theo phân cấp quản lý.

Về đánh giá điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân lập hồ sơ thiết kế mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng cần thực hiện theo các quy định tại Điều 61 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

Về xác định thẩm quyền thẩm định các dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng cần thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 48/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_48-BXD-HDXD_06032019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE