Tin hoạt động
 
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP
1/15/19 10:05 AM

Ngày 14/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 05/BXD-HĐXD gửi Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP về việc làm rõ chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

Căn cứ quy định tại Khoản 28 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông được thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình Giao thông theo quy định tại Mục IV Phụ lục I Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 05/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_05-BXD-HDXD_14012019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE