Tin hoạt động
 
Thẩm định thiết kế cơ sở dự án trang bị nội thất công trình Trụ sở Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1/11/19 11:06 AM

Ngày 10/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 04/BXD-HĐXD gửi Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về việc thẩm định thiết kế cơ sở dự án trang bị nội thất công trình Trụ sở Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án trang bị nội thất công trình Trụ sở Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách.

Đối với dự án trang bị nội thất công trình, trường hợp là dự án có cấu phần xây dựng (phần trang bị nội thất gắn liền với công trình như nền, trần, vách ngăn,...) thì thẩm quyền thẩm định thực hiện theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 10 và Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp dự án có nội dung chủ yếu về mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ có cấu phần xây dựng dưới 5 tỷ đồng thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì thẩm định dự án.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 04/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_04-BXD-HDXD_10012019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE