Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn hành chính hai huyện
12/13/18 9:21 AM

Bộ Xây dựng đã có công văn 234/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn hành chính hai huyện. 

Theo đó, Pháp luật về xây dựng chưa có quy định cụ thể về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng nằm trên địa bàn hành chính của 02 huyện trở lên.

Do đó, để đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, đặc biệt là quản lý trật tự xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn căn cứ theo quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng tại địa bàn tỉnh tại Khoản 6 Điều 160, Điểm a Khoản 1 Điều 164 Luật Xây dựng năm 2014 và quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại Khoản 2 Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc phân cấp cho Sở Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho tất cả các công trình thuộc dự án nêu trên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 234/BXD-HĐXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE