Tin hoạt động
 
Công tác tự quản lý Dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn của doanh nghiệp
12/12/18 10:30 AM

Ngày 10/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 230/BXD-HĐXD gửi Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP về công tác tự quản lý Dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn của doanh nghiệp. 

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng có quy định “Đối với dự án sử dụng vốn khác, người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự án phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án”.

Như vậy, trường hợp nguồn vốn đầu tư dự án không thuộc quy định tại Khoản 1, 2, 3, 5 Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP có đủ điều kiện, năng lực thực hiện quản lý dự án theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP trực tiếp quản lý dự án (dự án có nguồn vốn của doanh nghiệp) là phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 230/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_230-BXD-HDXD_10122018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE