Tin hoạt động
 
Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp và tăng cường cơ sở vật chất cho cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Giai đoạn II – Trụ sở 6B Hoàng Diệu và 65 Văn Miếu)
12/8/16 8:19 AM

Ngày 08/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 109/BXD-HĐXD gửi Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp và tăng cường cơ sở vật chất cho cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Giai đoạn II – Trụ sở 6B Hoàng Diệu và 65 Văn Miếu).

Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp và tăng cường cơ sở vật chất cho Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Giai đoạn II – Trụ sở 6B Hoàng Diệu và 65 Văn Miếu) đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 1545/QĐ-BKHĐT ngày 29/10/2014 căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định dự án của Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư – Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 23/10/2014.

Theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình, tại Chương III, Điều 16, Mục 5 quy định “Cơ quan chủ trì thẩm định dự án, thiết kế cơ sở điều chỉnh là cơ quan đã chủ trì thẩm định đối với dự án, thiết kế cơ sở được duyệt”. Vì vậy, hồ sơ điều chỉnh Dự án nêu trên cần được Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư – Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thẩm định trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 109/BXD-HĐXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE