Tin hoạt động
 
Quản lý mã số chứng chỉ hành nghề và tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
12/15/16 8:05 AM

Ngày 03/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 87/BXD-HĐXD gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quản lý mã số chứng chỉ hành nghề và tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng thống nhất cấp và quản lý, chỉ được phát hành khi có đề nghị của Cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề kèm theo danh sách cá nhân có kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề đạt yêu cầu. Đồng thời với việc phát hành mã số chứng chỉ hành nghề phải thực hiện tích hợp thông tin năng lực của các cá nhân này để quản lý chứng chỉ hành nghề đã cấp và đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân trên trang thông tin điện tử theo quy định. Do đó, Bộ Xây dựng không thực hiện việc phát hành trước mã số chứng chỉ hành nghề cho các cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ.

Ngày 07/9/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 894/QĐ-BXD về việc tổ chức thí điểm sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Theo đó, trong thời gian từ 01/9/2016 đến 31/10/2016, việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được thực hiện thí điểm trên toàn quốc trên cơ sở bộ câu hỏi trắc nghiệm và phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://xaydung.gov.vn.

Vì vậy trong thời gian thực hiện thí điểm, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề tham khảo bộ câu hỏi trắc nghiệm và phần mềm sát hạch được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Đồng thời tổ chức tiếp nhận, phối hợp với Cục Quản lý hoạt động xây dựng tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 87/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_87-BXD-HDXD_03122016.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE