Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau một số nội dung liên quan đến hoạt động xây dựng
12/5/16 10:00 AM

Ngày 02/12/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 106/BXD-HĐXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau một số nội dung liên quan đến hoạt động xây dựng.

Theo Khoản 2 Điều 134 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì tổng mức đầu tư đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13: “công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất…”. Căn cứ quy định này thì việc đầu tư thực hiện trám lấp lại giếng khoan nước sinh hoạt gia đình có đường kính ống từ 42 ÷ 100 mm, hiện không còn sử dụng để bảo vệ môi trường không phải là dự án đầu tư xây dựng công trình. Do vậy, đối với công việc xây dựng như trên thì không phải lập dự án đầu tư xây dựng; trình tự thủ tục dự án này thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công và pháp luật khác có liên quan.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 106/BXD-HĐXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_106-BXD-HDXD_02122016.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE