Tin hoạt động
 

Ngày 06/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2937/BXD-HĐXD hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Long Biên việc xác định chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn quận Long Biên.

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 903/SXD-PQH của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn quản lý xây dựng đối với công trình tượng tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

 

Bộ Xây dựng đã nhận được Văn bản số 2192/KVN-ĐTXD-DAK của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP về việc hướng dẫn điều chỉnh dự án đầu tư cho Dự án Kho chứa LNG 1 NMTPA tại Thị Vải.

 

Ngày 24/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2852/BXD-HĐXD gửi Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về việc giao nhà đầu tư thực hiện xây dựng các khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 2784/BXD-HĐXD gửi Công ty Gensler Singapore Pte. Ltd về việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 2620/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH Earth System Science về việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

 

Ngày 17/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 168/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ về việc thẩm định thiết kế cơ sở.

 

Ngày 16/10/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc thẩm định dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Quảng Nam - Hàn Quốc tại xã Bình Phục và xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (thuộc phần mở rộng Khu công nghiệp Đông Quế Sơn).

 

Ngày 15/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2737/BXD-HĐXD gửi Công ty Certifer S.A về việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

 

Ngày 10/10/2017, Bộ Công Thương đã có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hồ sơ thành lập Chi nhánh trong lĩnh vực xây dựng kèm theo Hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép thành lập chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE