Tin hoạt động
 

Ngày 12/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 485/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH Quản lý Tàu biển TTC tại địa chỉ: số 5, ngõ 1, phố Minh Đức, khu 7, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho tổ chức.

 

Ngày 12/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 484/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng hướng dẫn phân cấp công trình để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

 

Nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đã có công văn 402/BXD-VLXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

 

Ngày 03/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 335/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn dẫn xác định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

 

Ngày 13/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 164/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thẩm định thiết kế cơ sở và triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án đầu tư nhà máy sản xuất sợi và vải Mahang Dung Quất (gọi tắt là “Dự án”).

 

Ngày 09/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 124/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc phân cấp công trình khi thực hiện điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước bên ngoài hàng rào các khu công nghiệp An Tây - Mai Trung - Việt Hương II (gọi tắt là Dự án).

 

Ngày 08/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 100/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình Khu nhà ở Binh đoàn 15.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng theo hướng quy định rõ tiêu chí xác định, phân loại cụ thể đối với “công trình xây dựng có quy mô lớn” (quy mô xây dựng, quy mô vốn đầu tư…) được quy định trong Điều 82 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; đồng thời đề nghị bỏ Khoản 3, vì chỉ có việc thẩm duyệt về phòng, chống cháy nổ thực hiện song song, đồng thời với thẩm định thiết kế.”

 

Ngày 21/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 255/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn thực hiện quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo.

 

Ngày 05/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1832/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán dự án Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE