Tin hoạt động
 

Ngày 25/5/2017, Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia đã có công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan về lĩnh vực hoạt động xây dựng. 

 

Ngày 21/6, Bộ Xây dựng có công văn 97/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Bồ về giấy phép xây dựng công trình 

 

Ngày 23/5/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã có công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ. Ngày 20/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 96/BXD-HĐXD trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 626/SKHĐT-TĐDA ngày 06/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Khoản 8, Điều 1, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

 

Ngày 19/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1381/BXD-HĐXD hướng dẫn Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao việc nhiệm vụ quản lý dự án.

 

Ngày 16/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 93/BXD-HĐXD gửi Kho bạc nhà nước - Bộ Tài chính về việc vướng mắc tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ như sau: 

 

Ngày 14/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 94/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tân Thành về giấy phép xây dựng công trình. 

 

Ngày 15/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 92/BXD-HĐXD hướng dẫn Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội về nguồn vốn trong các dự án đầu tư xây dựng do Công ty cổ phần nhà nước quyết định đầu tư. 

 

Ngày 09/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1307/BXD-HĐXD gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước về việc báo cáo số liệu về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

 

Ngày 31/5/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Thượng đã có văn bản số 17/2017/CV-PT xin ý kiến Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục về giấy phép xây dựng công trình hỗn hợp văn phòng, nhà ở và căn hộ để bán (sau đây gọi tắt là Công trình) tại tổ 2, cụm 1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE