Tin hoạt động
 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 78/BXD-HĐXD gửi Công ty Than Khe Chàm - Tập đoàn Công nghiệp than, Khoáng sản Việt Nam về việc tham vấn về việc điều chỉnh TKCS và cơ cấu các khoản mục tổng mức đầu tư dự án Khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm III. 

 

Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai có văn bản số 1061/SXD-QLXD xin ý kiến Bộ Xây dựng về một số vướng mắc trong cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Bộ Xây dựng đã có công văn 77/BXD-HĐXD ngày 01/6/2018 trả lời như sau: 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 74/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoạt động xây dựng. 

 

Ngày 24/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 73/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp về việc tham vấn ý kiến về dự án đầu tư Khu neo đậu chuyển tải cho tàu biển tại cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 72/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi về một số nội dung trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1194/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương về việc thành lập Chi nhánh tại Việt Nam của Công ty Sterling and Wilson Private ltd.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 69/BXD-HĐXD gửi Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Văn phòng đại diện BCMP Co., Ltd tại Đà Nẵng. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 63/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý Dự án xây dựng Trường Đại học KH & CN Hà Nội - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng có công văn 61/BXD-HĐXD gửi Tập đoàn GELEXIMCO - Công ty CP và Công ty Cổ phần BIC Việt Nam về việc hướng dẫn về giấy phép xây dựng dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Liên Đàm. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 59/BXD-HĐXD gửi Liên danh Hyundai E&C – Ghella về chứng chỉ hành nghề cho cá nhân người nước ngoài. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE