Tin hoạt động
 

Ngày 13/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 331/BXD-HĐXD gửi Bộ Giao thông vận tải về việc lựa chọn đơn vị thẩm tra phần mềm thu phí một dừng, phần mềm kiểm soát tải trọng xe. 

 

 Bộ Xây dựng đã nhận được Văn bản 1878/SKHĐT-KTĐN của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương về việc ngành nghề kinh doanh của Nhà đầu tư nước ngoài sau khi mua phần vốn góp của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Handong.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 17/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty Cổ phần Thương mại Cẩm Lệ về giấy phép xây dựng công trình. 

 

 Bộ Xây dựng vừa có công văn 218/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre với nội dung kiến nghị: “Tại điểm b Khoản 3 Điều 2 Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư (có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017) bãi bỏ Điều 151 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định về điều kiện của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, tức là “loại bỏ ngành nghề tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng ra khỏi danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện”. Tuy nhiên, theo Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành nghành 01/06/2017) sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định“tổ chức khi tham gia lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng”. Do quy định chưa thống nhất nên khó khăn trong việc xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức “Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng” tại địa phương”. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 205/BXD-HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự án đầu tư cho Công ty TNHH MTV Luckland Việt Nam 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 09/BXD-HĐXD về việc giao chủ đẩu tư và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

 

Vừa qua, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Thái Hà đã có văn bản 71/CV-TVTH xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc trình thẩm định thiết kế - dự toán xây dựng công trình. Bộ Xây dựng đã có công văn 10/BXD-HĐXD ngày 22/01/2018 trả lời như sau: 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản 07/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần Xây dựng Kiểm định Miền Nam về vướng mắc trong quá trình thực hiện thi công gói thầu.  

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 06/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần đầu tư Văn Phú – Invest về việc bổ sung thiết kế hệ thống thang công trình Tổ hợp chung cư cao tầng và dịch vụ thương mại CT9 , Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, TP Hà Nội. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 03/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) thực hiện một số nội dung về ỉĩnh vực hoạt động xây dựng.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE