Hướng dẫn quyết toán công trình xây dựng(19/02/2024)

Ngày 19/02/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 646/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hoàng Gia hướng dẫn quyết toán công trình.

Tìm theo ngày :