Hướng dẫn thành phần công việc, hao phí, biện pháp thi công của khung định vị đóng cừ máng bê tông dự ứng lực(27/02/2024)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 811/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Cao Khoa về việc hướng dẫn thành phần công việc, hao phí, biện pháp thi công của khung định vị đóng cừ máng bê tông dự ứng lực.

Tìm theo ngày :