Giới thiệu sách mới
 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 262

Tác giả: Hồ Văn Quân, Phan Cao Thọ, Nguyễn Văn Tươi…

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002207 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 171

Tác giả: Đặng Tỉnh

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002210 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 122

Tác giả: Phan Tiến Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hương 

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002209 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 320

Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn, Võ Thanh Lương

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002208 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 417

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Lê Anh Dũng

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002190 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 106

Tác giả: Lê Thị Hương Giang

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002206 – Thư viện KHKT-BXD.  

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 208

Tác giả: Lâm Thanh Quang Khải, Đỗ Thị Mỹ Dung, Vũ Hoàng Hưng

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002205 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 188

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Quốc Toản

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002192 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Thế giới. Năm 2019. Số trang: 431

Tác giả: Phượng Vũ

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002191 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 179

Tác giả: Nguyễn Đình Huấn

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002185 – Thư viện KHKT-BXD. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE