Quản lý vận hành nhà chung cư
 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 226/BXD-QLN gửi Trung tâm nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản về việc bổ sung địa điểm đào tạo và giáo viên giảng dạy.

 

Ngày 13/9/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 256/QĐ-BXD về việc công nhận Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BXD tại địa điểm sau đây: 

 

Ngày 21/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 99/QĐ-BXD về việc công nhận Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BXD tại địa điểm sau đây:

 

Điều 7 Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định trình tự, thủ tục công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư như sau:

 

Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư như sau:

 

Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định mẫu văn bản đề nghị công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư tại file đính kèm.

 

Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định mẫu báo cáo danh sách giảng viên tại file đính kèm.

LIÊN KẾT WEBSITE