Thông tin chuyên đề
 

Từ khi thành lập nước CHND Trung Hoa mới đến nay, con đường đô thị hoá của Trung Quốc đã trải qua những giai đoạn rõ rệt và khá quanh co. Trong những năm 1949 - 1957, đô thị hoá phát triển mạnh ở khu vực miền núi, vùng sâu nội địa; thời gian 1958 - 1978, giai đoạn có biến động lớn, đô thị hoá diễn ra quá mức trong "Đại nhảy vọt" và sau đó là hai lần đô thị hoá ngược đưa dân thành thị về nông thôn; từ năm 1979 đến nay, giai đoạn cải cách mở cửa, theo sau sự phát triển nhanh của kinh tế, nhờ cơ chế thay đổi, có nhiều động lực thúc đẩy, đô thị hoá phát triển nhanh chóng, ổn định và bền vững.

 

Trong những thập niên vừa qua với sự bùng nổ xây dựng ở nhiều nước trên thế giới thì công nghệ xây dựng cũng được phát triển theo một cách mạnh mẽ.

 

Theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ GATS của WTO, các hoạt động cung cấp sản phẩm xây dựng của ngành Công nghiệp xây dựng cũng thuộc về thương mại dịch vụ. WTO phân chia thương mại dịch vụ xây dựng thành dịch vụ thi công và kỹ thuật liên quan, dịch vụ thiết kế kiến trúc và thiết kế kỹ thuật dựa trên khái niệm dịch vụ kiến trúc của Liên hợp quốc.

 

Sau 13 năm đàm phán, Trung Quốc đã được công nhận là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới viết tắt là WTO. Việc gia nhập WTO mang lại cho nền kinh tế Trung Quốc những cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn, đặc biệt là những cơ hội và thách thức đối với ngành xây lắp và nhà đất.

 

Gọi thầu đấu thầu công trình xây dựng đã thông dụng trên thế giới hơn 100 năm nay. Ở Trung Quốc nó cũng có hơn 10 năm lịch sử. Nó sẽ là sản phẩm phát triển từng bước của nền kinh tế thị trường Trung Quốc và đã được thực tiễn chứng minh là phương thức giao thầu công trình tương đối hoàn thiện, khoa học và hợp lý. Việc xác lập chế độ gọi thầu đấu thầu công trình xây dựng có khuynh hướng thực tiễn rất cao, phát huy tác dụng hết sức quan trọng ở mặt bảo đảm chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả xây dựng công trình. Đồng thời, nó cũng có tác dụng rất quan trọng, ngăn chặn hành vi hủ bại, tăng cường xây dựng liêm chính, chống lại hành vi cạnh tranh không chính đáng trong xây dựng công trình. Làm thế nào phát huy đầy đủ tác dụng của gọi thầu đấu thầu với chất lượng công trình, khiến cho nó kiểm soát và phục vụ chất lượng công trình, ngăn chặn không để nảy sinh ra vấn đề và ẩn hoạ, nâng cao toàn diện chất lượng công trình xây dựng, đó là những vấn đề cần phải nghiên cứu thảo luận.

 

Thế kỷ 21 là Thế kỷ của kinh tế tri thức. Ở nước ta, khái niệm kinh tế tri thức dần dần trở nên quen thuộc với mọi người, đặc biệt Ngành công nghiệp Xây dựng cần sẵn sàng nghênh đón những thách thức của thời đại kinh tế tri thức nhằm chấn hưng sự phát triển Ngành.

 

"Điều lệ Quản lý Chất lượng Công trình Xây dựng" của Trung Quốc là pháp quy đồng bộ đầu tiên sau khi Luật Xây dựng Trung Quốc được Quốc Vụ viện ban hành, dành cho quy phạm chất lượng công trình xây dựng trong vòng 50 năm, kể từ khi thành lập nước Trung Hoa mới.

 

Ngành Nhà đất Trung Quốc được khôi phục và phát triển từ  sau cải cách và mở cửa. Ngành này với nhà ở là chủ yếu, đã phát triển mạnh, trở thành một trong những ngành quan trọng kích thích nhu cầu trong nước và thúc đẩy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng. Đến nay, ngành nhà đất Trung Quốc đã bước vào thời kỳ phát triển nhanh. Nhìn chung, thị trường nhà đất cả nước phát triển lành mạnh, tổng lượng cân đối về cơ bản, cơ cấu có chút cải thiện, hai mặt cung ứng và tiêu thụ đều mạnh, giá cả về cơ bản ổn định.

 

Từ khi xuất hiện những đô thị đầu tiên ở lưu vực Lưỡng Hà Irăc đến nay, lịch sử đô thị hoá trên thế giới đã trải qua 5500 năm. Nhưng chỉ từ sau Cách mạng Công nghiệp vào cuối thế kỷ 18 ở nước Anh, đô thị hoá trên thế giới mới phát triển mạnh. Sự phát triển của tiến trình đô thị hoá đó có tính quy luật về nhiều mặt.

 

Ở Trung Quốc, quy hoạch tổng thể đô thị trải qua 2 đợt lập và thực hiện trong cả nước vào hai thập kỷ 1980 và 1990 đều phát huy tác dụng một cách hạn chế. Trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hoá kinh tế và thời đại kinh tế tri thức, quy hoạch tổng thể đô thị càng tỏ ra lạc hậu và có nhiều khuyết tật, đang đứng trước xu thế lớn đòi hỏi cải cách.

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE