Công nghệ thông tin XD
 
Phần mềm PRIMAVERA Enterprise Project Management P6
00:00 08/09/2008

Phần mềm PRIMAVERA Enterprise Project Management P6 là một ứng dụng Tin học của Công ty Primavera.

I. Những Ai Có Nhu Cầu Sử Dụng PRIMAVERA Enterprise Project Management P6

Ø                   Tổng Giám Đốc, Ban Lãnh Đạocông ty… hay Chủ Đầu Tư dự án lớn

ü                                           Cần có cái nhìn Tổng Quát về Dự Án

ü                                           Cần có các Dự Báo, Phân Tích, Báo Cáo về Ngân Sách, Tiến Độ…

Ø                    Trưởng Ban QLDA, Giám Đốc QLDA  công ty… hay Nhà Tư Vấn, Nhà Thầu dự án lớn

ü                                            Cần có các Báo Cáo chi tiết cụ thể của từng Hạng Mục, Giai Đọan trong dự án…

Ø                    Ban QLDA, Kỹ Sư lập tiến độ - Scheduler công ty… hay Nhà Tư Vấn, Nhà Thầu dự án lớn

ü                                            Trực tiếp Quản Lý Dự Án, theo dõi cập nhật Tiến Độ, Ngân Sách…

ü                                           Cần có sự đồng bộ giữa các phòng, nhân viên.

Ø                   Giám Đốc Nguồn Lực, Giám Đốc Nhân Sự, Giám Đốc Tài Chính công ty… hay Nhà Thầu dự án lớn

ü                                            Cần có các Báo Cáo, Dự Đóan, Phân Tích về Tài Nguyên, Nhân Lực, Tài Chính…

Ø                    Kỹ Sư Thi Công, các Trưởng nhóm thi công  công ty… hay Nhà Thầu dự án lớn

ü                                           Cần có Kế Họach Thi Công, Lịch Làm Việc, Hồ Sơ, Tài Liệu…

II. Phần mềm Quản Lý Dự Án P6 giúp gì cho chúng ta

1. Quản lý, điều tiết Tiến Độ: có thể đẩy nhanh Tiến Độ, giãn tiến độ, tùy theo nhu cầu sử dụng. Phần mềm có dự tóan được dự án có thể trễ hay sớm, dựa công tác đang thực hiện.

2. Quản lý, kiểm soát Ngân Sách: đa số những dự án ở VN, đều chỉ biết lời hay lỗ khi kết thúc dự án ngân sách – chi tiêu, nhưng không biết chi tiết từng mục cụ thể. Phần mềm có thể dự tóan được vượt hay thấp hơn trong lúc dự án đang thực hiện.

3. Quản lý, đảm bảo nguồn Tài Nguyên, Nhân Lực cho dự án: dựa trên các thong số nhập vào tiến độ, nguyên vật liệu, ngân sách dự kiến phần mềm dự tóan cho ta biết vào những tháng tới cần tuyển bao nhiêu nhân công, kỹ sư, mua nguyên vật liệu… nhờ đó giúp ta chủ đông việc mua vật liệu va tiết kiệm ngân sách thời giá và chủ động quản lý dự án. Đa số các dự án ở VN đều bị động trong công việc này.

4. Quản lý nguồn Tài Liệu, liên quan đến dự án Documents Control: việc quản lý dự án có rất nhiều tài liệu, cần có những chức năng lưu trữ file và hình ảnh công trình, thiết kế…

5. Chủ động Quản Lý nhờ vào các Dự Báo trước, Tính Tóan, Báo Cáo, Phân Tích, Kiểm Soát…

6. Đảm bảo và tối ưu tính Đồng Bộ giữa các Phòng, Ban: vì tất cả chung 1 master data, mọi công việc đều liên hệ chặt chẽ giữa các phòng ban, ngòai ra có vài chức năng hổ trợ như: Forum, Email…

7. Quản lý mọi lúc, mọi nơi: phần mềm có chức năng Webpage: có thể truy cập bằng web, chỉ cần máy tính có internet. Nhờ vậy các Giám Đốc, Trưởng Phòng khi đi công tác vẫn có thể try cập coi báo cáo trực tiếp, chính xác.

8. Quản lý dự án theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế: vì phần mềm có mặt trên 164 quốc gia, có thể đáp ứng mọi nhu cầu, tiêu chuẩn quản lý. Và trong lúc tìm hiểu, khám phá nhiều thông tin, nâng cao trình độ. Thực tế, cách đây 3-4 năm, đâu có 1 trường nào dạy về quản lý dự án, cho nên nghiệp vụ của 1 số chưa chuẩn.

Lý Tường Luân - CROWN SYSTEMS VIETNAM LTD


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE