Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiên cứu cường độ chịu nén của khối xây gạch không nung phục vụ tính toán thiết kế
14:07 03/01/2020

Ngày 02/1/2020, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu cường độ chịu nén của khối xây gạch không nung phục vụ tính toán thiết kế” - mã số: RD 103-16, do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện. PGS.TS Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ KHCN (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng. 

Toàn cảnh họp Hội đồng nghiệm thu.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ trì đề tài, TS. Hoàng Minh Đức cho biết, hệ thống tiêu chuẩn về kết cấu khối xây của Việt Nam hiện nay đã khá hoàn chỉnh, bao gồm các tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật đối với vật liệu, phương pháp thử, tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu, tiêu chuẩn đánh giá, kiểm định. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn đề cập chủ yếu đến đối tượng là gạch đất sét nung. Trong khi các loại vật liệu xây không nung như gạch bê tông, gạch bê tông bọt, gạch bê tông khí chưng áp, gạch silicat…đã được sản xuất, sử dụng thực tế nhiều năm nay theo chủ trương phát triển bền vững, bảo vệ môi trường của Chính phủ thì chưa có nghiên cứu và không có các số liệu thí nghiệm kiểm chứng làm cơ sở cho thiết kế. Vì lý do đó nên đề tài “Nghiên cứu cường độ chịu nén của khối xây gạch không nung phục vụ tính toán thiết kế” với nội dung chính là nghiên cứu tính năng vật liệu tập trung vào 2 loại gạch bê tông và gạch bê tông khí chưng áp có tính khoa học, cần thiết để có thể thiết kế, thi công, nghiệm thu kết cấu khối xây, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng các loại gạch không nung trong công trình.

Với mục tiêu đề tài là nghiên cứu cường độ tính toán của khối xây không nung (gạch bê tông, bê tông khí, bê tông bọt) phục vụ công tác thiết kế, nhóm tác giả đã thực hiện các nội dung nghiên cứu, kết quả được trình bày trong 5 chương của báo cáo tổng hợp. Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và sử dụng gạch không nung trên thế giới và Việt Nam: Hai loại gạch được giới thiệu là gạch bê tông cốt liệu và gạch bê tông khí chưng áp; Chương 2. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến cường độ chịu nén của khối xây. Phương pháp tính toán khối xây; Chương 3. Vật liệu sử dụng và phương pháp thí nghiệm; Chương 4. Ảnh hưởng của một số yếu tố đến cường độ chịu nén của khối xây; Chương 5. Nghiên cứu kiểm tính bảng tra cường độ chịu nén tính toán cho một số loại gạch không nung;

Trên cơ sở tổng kết các nghiên cứu của các nước Liên Xô (cũ), Liên bang Nga và quy phạm Châu Âu EC6 về kết cấu gạch đá, nhóm nghiên cứu đã khái quát đề cập tới cường độ chịu nén của khối xây gạch đỏ, từ đó chuyển dịch cho khối xây gạch bê tông không nung, gạch bê tông khí chưng áp và các yếu tố ảnh hưởng tới cường độ của khối xây loại gạch này.

Ý kiến của các thành viên Hội đồng và hai ủy viên phản biện là PGS.TS Lý Trần Cường - Trường Đại học Xây dựng và PGS.TS Vũ Hoàng Hiệp - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đánh giá đề tài đã đáp ứng được các yêu cầu về mặt khoa học, không đơn thuần chỉ tiến hành thực nghiệm và đề xuất bảng tra tiêu chuẩn mà nhóm tác giả đã tổng quan kỹ càng, phân tích lý thuyết, định hướng nghiên cứu và có những phân tích, đánh giá kết quả cẩn trọng, có những đề xuất cần tiến hành nghiên cứu tiếp theo. Kết quả của đề tài có thể xem là cơ sở để xây dựng các chỉ dẫn cho tính toán và thiết kế của khối xây gạch không nung và gạch bê tông khí chưng áp mà thực tế sản xuất và xã hội đang cần.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, TS Nguyễn Quang Hiệp đánh giá nhóm tác giả đã cơ bản hoàn thành mục tiêu và nội dung nghiên cứu, đủ sản phẩm theo hợp đồng, tuy nhiên cần tiếp thu hoàn thiện báo cáo theo góp ý của các chuyên gia tại Hội đồng.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu nhất trí thông qua, đạt loại Khá.


Ninh Hoàng Hạnh


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE