Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thực hiện
17:20 31/12/2019

Ngày 31/12/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Đề tài KHCN “Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nhằm bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho viên chức chuyên ngành kiến trúc sư” do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) chủ trì thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc Nguyễn Chí Ngọc - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp. 

Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu

Trình bày Báo cáo thuyết minh tóm tắt Đề tài trước Hội đồng, Chủ nhiệm Đề tài, TS. Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Học viện AMC cho biết, hiện nay, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho các chức danh kiến trúc sư đáp ứng yêu cầu phân hạng chưa được tổ chức bài bản, chương trình đào tạo chưa thống nhất, chất lượng bồi dưỡng chưa được kiểm soát. Do đó, việc xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu chuẩn phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng dành cho cá nhân hành nghề kiến trúc sư, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn của 3 hạng chức danh nghề nghiệp kiến trúc sư theo quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ/CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về “Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng” là rất cần thiết.

Mục tiêu của đề tài nhằm trang bị cho các chức danh nghề nghiệp kiến trúc sư (trong phạm vi nghiên cứu của đề tài) những kiến thức và kỹ năng cần thiết, bao gồm: Chủ trì nghiên cứu, xây dựng và thực hiện định hướng, chiến lược, chương trình quốc gia thuộc lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; chủ trì tổ chức biên soạn, hệ thống hóa tiêu chuẩn, quy chuẩn, thiết kế, quản lý trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; chủ trì nghiên cứu, đề xuất các phương án đầu tư khoa học công nghệ và chế độ quản lý, kỹ thuật quản lý trong công tác thiết kế kiến trúc, quy hoạch xây dựng phù hợp với tình hình, đặc điểm và phương hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của từng địa phương; chủ nhiệm đồ án hoặc chủ trì bộ môn chuyên ngành của các loại đồ án quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế các cấp công trình; chủ nhiệm lập tất cả các dự án; tổ chức nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; chủ trì hoặc tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp Bộ hoặc tương đương trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; chủ trì chuẩn bị nội dung cho các hội thảo chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước; chủ trì biên soạn, biên tập các tài liệu, giáo trình hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho các chức danh hạng kiến trúc sư cấp thấp hơn.

Đối tượng, nội dung nghiên cứu của đề tài là: Khảo sát, đánh giá thực trạng các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo, xây dựng chương trình, tài liệu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, phương thức đào tạo, năng lực về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giảng viên; khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu của đội ngũ viên chức chuyên ngành kiến trúc sư trên toàn quốc; công tác quản lý nhà nước về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng viên chức chuyên ngành kiến trúc sư.

Sản phẩm của đề tài bao gồm: Hệ thống kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ kiến trúc sư hạng I, hạng II, hạng III và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm phục vụ thi cấp Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp kiến trúc sư; Báo cáo thực trạng năng lực và nhu cầu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp kiến trúc sư; Báo cáo tổng kết đề tài.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu Học viện AMC đã thu thập tài liệu, xây dựng phương án điều tra và mẫu phiếu điều tra; tiến hành điều tra, thu thập số liệu tại Hà Nội, TP. Hồ Chính Minh và nhiều tỉnh thành trên cả nước; tổ chức họp thẩm định hệ thống kiến thức, kỹ năng đã được xây dựng và ngân hàng câu hỏi; tổ chức các hội thảo tổng hợp ý kiến chuyên gia; tổ chức 3 lớp học thí điểm tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

Nhằm nâng cao chất lượng Báo cáo thuyết minh đề tài, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã có những nhận xét, góp ý giúp nhóm nghiên cứu Học viện AMC tiếp thu, chỉnh sửa. Theo đó, Hội đồng nhất trí cao với sự cần thiết phải thực hiện đề tài, đồng thời đề cao chất lượng Báo cáo thuyết minh tổng kết. Tuy nhiên, theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu cần rà soát, lược bỏ một số đoạn có nội dung trùng lặp, bổ sung và ghi rõ nguồn tài liệu trích dẫn, biên tập lỗi chế bản.

TS. Nguyễn Hoàng Minh - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, chuyên gia phản biện nhận xét, Báo cáo thuyết minh đề tài đã được nhóm nghiên cứu thực hiện một cách công phu, bài bản với lượng thông tin phong phú, có tính thuyết phục cao, song phần kết luận, kiến nghị nên được trình bày thành 2 nội dung riêng biệt, thay vì lồng ghép chung.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Chí Ngọc đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu Học viện AMC trong quá trình thực hiện đề tài, đồng thời cho biết sản phẩm đề tài đã được hoàn thành đầy đủ về số lượng theo Hợp đồng đã ký và đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần rà soát Báo cáo thuyết minh đề tài, chỉnh sửa các lỗi đánh máy, biên tập nội dung Báo cáo đảm bảo ngắn gọn, súc tích.

Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Chí Ngọc đề nghị nhóm nghiên cứu Học viện AMC xem xét, tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng để sớm hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh đề tài, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nhằm bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho viên chức chuyên ngành kiến trúc sư”, với kết quả đạt loại Khá.


Trần Đình Hà 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE