Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu Đề tài do Học viện Kỹ thuật Quân sự thực hiện
19:00 30/12/2019

Ngày 30/12/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu kết quả của Đề tài “Nghiên cứu giải pháp bảo vệ gia cường kết cấu công trình xây dựng trên các đảo xa, đảo gần bờ và các công trình ven bờ chịu chấn động do nổ trong quá trình thi công” - mã số RD 89-16BĐ, do Học viện Kỹ thuật Quân sự chủ trì thực hiện. Ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng) làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.  

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu và kết quả thực hiện Đề tài, TS. Nguyễn Hữu Thế chủ nhiệm đề tài cho biết, việc thi công các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ an ninh – quốc phòng ở khu vực biển đảo ở nước ta có sử dụng phương pháp thi công khoan nổ mìn do đào trong đá cứng như granite là rất phổ biến. Theo đó, khoảng cách từ vị trí nổ mìn đến các công trình đang khai thác, sử dụng là rất gần gây ra những ảnh hưởng tiêu cực do chấn động nổ đến kết cấu công trình. Trên thế giới, tiêu chuẩn của một số nước như Đức, Trung Quốc đã đưa ra những ngưỡng cụ thể để đánh giá mức độ ảnh hưởng của chấn động nổ đến kết cấu công trình lân cận. Tuy nhiên các tiêu chuẩn thiết kế, thi công của Việt Nam chưa có những quy định tương tự. Thực tế đó đặt ra những yêu cầu cần thiết phải tiến hành các nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của chấn động nổ mìn khi thi công đường hầm đến kết cấu công trình lân cận và nghiên cứu các giải pháp bảo vệ gia cường kết cấu công trình xây dựng chịu ảnh hưởng tại khu vực biển đảo ở nước ta.

Báo cáo tổng kết đề tài đã trình bày các nội dung theo đúng hướng mục tiêu nghiên cứu đặt ra. Theo đó, nhóm tác giả đã nghiên cứu tác động của sóng chấn động do nổ mở luồng đối với các công trình hiện có trên đảo; nghiên cứu ứng dụng vật liệu có khả năng chịu tác động của sóng nổ trong môi trường nước và môi trường san hô nhằm bảo vệ an toàn cho các công trình hiện có trên đảo; nghiên cứu các giải pháp bảo vệ gia cường kết cấu công trình dân sự trên các đảo chịu chấn động do nổ mìn trong quá trình thi công.

Báo cáo tổng hợp đề tài bao gồm 7 chương, phần kết luận kiến nghị và tài liệu tham khảo. Trong đó, Chương 1 trình bày tổng quan về sử dụng năng lượng nổ trong thi công các công trình và các giải pháp giảm thiểu tác động của nổ đối với công trình trên đảo và ven bờ. Chương 2: Khảo sát hiện trạng các công trình và đánh giá tác động khi thi công nổ đến công trình. Chương 3: Sóng nổ trong các môi trường. Chương 4: Tác động của sóng nổ và giải pháp giảm tác động của nổ trong quá trình thi công đối với công trình hiện hữu. Chương 6: Kết quả mô phỏng và thí nghiệm hiện trường. Chương 7: Một số quy trình kỹ thuật và tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật.

Nhận xét về đề tài, chuyên gia phản biện của Hội đồng – PGS. TS. Nguyễn Trung Hiếu - Trường Đại học Xây dựng và TS. Lê Minh Long – Viện KHCN Xây dựng cùng các thành viên Hội đồng đánh giá báo cáo tổng kết của đề tài được trình bày mạch lạc, rõ ràng, có tính khoa học, tổng hợp được những nội dung nghiên cứu của đề tài. Tuy nhiên còn một số vấn đề cần xem xét, chỉnh sửa, bổ sung như: các lỗi chính tả và đánh số trang, đánh số hình vẽ, đánh số bảng còn nhiều chỗ chưa chính xác; cần dịch sang tiếng Việt các từ tiếng Anh trong các bảng, các đồ thị; các nội dung lý thuyết cơ bản trong chương 1, 2 cần trình bày ngắn gọn lại cho phù hợp với một đề tài nghiên cứu ứng dụng. Ngoài ra, nhóm tác giả cần đưa ra được những chỉ dẫn về mặt định lượng cho việc gia cường kết cấu dựa trên các kết quả nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu mô phỏng để nâng cao khả năng áp dụng trong thực tiễn.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Vũ Ngọc Anh đánh giá Đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung theo hợp đồng, chất lượng và số lượng các sản phẩm đạt yêu cầu và đề nghị nhóm tác giả tiếp thu chỉnh sửa hoàn thiện Báo cáo Đề tài theo góp ý của Hội đồng.

Hội đồng đã nghiệm thu đề tài, đạt loại Khá.


Ninh Hoàng Hạnh 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE