Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu Dự án SNKT do Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng thực hiện
10:53 30/12/2019

Ngày 26/12/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu kết quả của Dự án sự nghiệp kinh tế (SNKT) “Điều tra, khảo sát việc liên kết đào tạo nghề xây dựng giữa các trường trung cấp và cao đẳng nghề với các doanh nghiệp ngành Xây dựng” (Dự án) do Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng thực hiện. Chủ tịch Hội đồng, Vụ trưởng Vụ KHCN và môi trường, PGS.TS. Vũ Ngọc Anh chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Vũ Ngọc Anh phát biểu kết luận cuộc họp

Trình bày Báo cáo thuyết minh tóm tắt trước Hội đồng, Bà Tạ Thị Ngân - đại diện nghiên cứu cho biết, mục tiêu của Dự án nhằm đánh giá thực trạng lao động, đào tạo nghề xây dựng theo yêu cầu cũng như sự hợp tác giữa doanh nghiệp và các trường trong việc đào tạo đội ngũ lao động nghề xây dựng cho các doanh nghiệp, để từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả liên kết đào tạo giữa các trường và doanh nghiệp xây dựng.

Nội dung của Báo cáo bao gồm: Tổng quan về liên kết đào tạo nghề, mạng lưới các cơ sở đào tạo nghề xây dựng trong cả nước và một số kết quả đào tạo nghề xây dựng đạt được trong thời gian qua; thực trạng liên kết đào tạo nghề xây dựng giữa các trường trung cấp, cao đẳng nghề với các doanh nghiệp xây dựng; các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc liên kết đào tạo nghề xây dựng giữa các trường trung cấp và cao đẳng nghề với các doanh nghiệp ngành Xây dựng.

Theo khuyến nghị của Dự án, các cơ quan Trung ương, Bộ, ngành cần xây dựng hệ thống thông tin về thị trường lao động một cách chính xác, khoa học và đầy đủ, nhằm gắn cơ sở đào tạo với đơn vị sử dụng lao động, dự báo thay đổi nhu cầu của thị trường lao động; xây dựng và ban hành các chính sách pháp lý nhằm ràng buộc giữa nhà trường và doanh nghiệp đồng thời gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong đào tạo nghề và sử dụng nguồn nhân lực thông qua liên kết đào tạo nghề; tăng cường tuyên truyền để các doanh nghiệp nhận thức đầy đủ lợi ích cũng như ảnh hưởng tích cực từ liên kết đào tạo nghề với nhà trường; khuyến khích cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở đào tạo để tăng động lực phát triển của các nhà trường về chất lượng sản phẩm đào tạo, thương hiệu nhà trường.

Dự án cũng đưa ra những khuyến nghị đối với các cơ sở đào tạo như sau: Tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu phương thức liên kết đào tạo nghề để vận dụng vào thực tiễn; khi xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo cần có ý kiến của đại diện doanh nghiệp cùng ngành và người học nghề; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp cùng ngành; tiến hành khảo sát và tổ chức cho đại diện doanh nghiệp tham gia các Hội đồng như: Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng đánh giá và cấp Bằng tốt nghiệp.

Nhằm nâng cao chất lượng Báo cáo thuyết minh Dự án, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã có những nhận xét, góp ý giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa. Theo Hội đồng, Báo cáo thuyết minh Dự án đa dạng thông tin, có tính logic cao, đảm bảo chất lượng, tuy nhiên nhóm nghiên cứu cần nhấn mạnh lợi thế của các trường, doanh nghiệp ngành Xây dựng, đồng thời rà soát, sắp xếp lại một số thông tin đảm bảo hợp lý hơn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Vụ trưởng Vũ Ngọc Anh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của nhóm nghiên cứu; Báo cáo thuyết minh Dự án được thực hiện công phu, bài bản, có chất lượng; tuy nhiên nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, đặc biệt là phân tích, đánh giá những thế mạnh của các trường trung cấp và cao đẳng nghề xây dựng, sớm hoàn chỉnh Báo cáo, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Dự án SNKT “Điều tra, khảo sát việc liên kết đào tạo nghề xây dựng giữa các trường trung cấp và cao đẳng nghề với các doanh nghiệp ngành Xây dựng”, với kết quả đạt loại Khá.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE