Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ do Học viện AMC thực hiện
08:52 02/10/2019

Ngày 30/9/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng các chương trình, nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ giai đoạn 2017 - 2021 (lĩnh vực quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị)”, do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) thực hiện. Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật TS. Trần Anh Tuấn  - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Trình bày Báo cáo thuyết minh tóm tắt đề tài, Chủ nhiệm đề tài, TS. Phạm Văn Bộ - Phó Giám đốc Học viện AMC cho biết, hiện nay với xu hướng hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, việc xây dựng kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ trong lĩnh vực quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị là đặc biệt cần thiết, nhằm giúp Bộ Xây dựng chủ động triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu của Học viện AMC đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng ứng dụng KHCN vào lĩnh vực quản lý quy hoạch đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị tại Việt Nam; tổng hợp kinh nghiệm cũng như hợp tác quốc tế của Việt Nam trong quản lý quy hoạch, quản lý hạ tầng kỹ thuật; đồng thời phối hợp với các tổ chức quốc tế như: Cơ quan Phát triển Pháp, Chương trình Định cư con người của Liên Hợp quốc, Viện Quản lý đô thị châu Á, Liên đoàn đô thị Canada… để tận dụng kinh nghiệm cũng như chất xám của các chuyên gia quốc tế trong các khóa đào tạo, hội thảo.

Kết thúc đề tài, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các sản phẩm theo Hợp đồng ký với Bộ Xây dựng, bao gồm: Báo cáo tổng kết đề tài; các chương trình hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ giai đoạn 2017 - 2022, gồm: Chương trình hội thảo quốc tế về lồng ghép giảm thiếu carbon trong quy hoạch đô thị; hội thảo quốc tế về phát triển đô thị bền vững, đô thị xanh và đô thị thích ứng; hội thảo về đô thị thông minh; ngoài ra có hội thảo về các công cụ nhận diện thương hiệu đô thị (dự kiến tổ chức năm 2020), hội thảo quản lý môi trường bền vững hậu COP 21 (dự kiến tổ chức năm 2021).

Nhằm nâng cao chất lượng Báo cáo tổng kết đề tài, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đưa ra những nhận xét, góp ý giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu và chỉnh sửa Báo cáo. Theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu Học viện AMC đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tuy nhiên cần cập nhật đầy đủ các kết quả thực hiện đề tài vào trong Báo cáo tổng kết. Vì thực tế, nhóm nghiên cứu đã thực hiện được rất nhiều nội dung, phối hợp có hiệu quả với các tổ chức trong nước, quốc tế để tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo… song chưa được thể hiện đầy đủ trong Báo cáo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng TS. Trần Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc nỗ lực, trách nhiệm của nhóm nghiên cứu Học viện AMC trong quá trình thực hiện đề tài. Đề tài đảm bảo đầy đủ sản phẩm theo Hợp đồng đã ký với Bộ Xây dựng, nội dung Báo cáo tổng kết có tính logic, khoa học, đảm bảo chất lượng.

TS. Trần Anh Tuấn tổng hợp các ý kiến đóng góp của Hội đồng và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, trong đó chú ý cập nhật thông tin, số liệu mới nhất về tổng số đô thị Việt Nam hiện nay, bổ sung những nội dung còn thiếu đã được Hội đồng nêu, chỉnh sửa một số đoạn trong Báo cáo tổng kết đề tài ngắn gọn, súc tích, biên tập các lỗi đánh máy.

Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài, với kết quả xếp loại Khá.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE