Thông tin chuyên đề
 
Tổng luận mới: Hệ thống giao thông đô thị thông minh
09:48 26/09/2016

Số tổng luận: Số 2 năm 2016.

Số trang: 74.

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1190/1191 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Những năm gần đây, tiến trình đô thị hóa tại nước ta không ngừng được đẩy mạnh phát triển, dân số đô thị không ngừng tăng cao, nhu cầu về giao thông đô thị và tính phức tạp trong tình hình giao thông cũng theo đó gia tăng. Trong bối cảnh năng lực giao thông đường bộ với cung không đáp ứng đủ cầu, việc ứng dụng kỹ thuật thông tin điện tử hiện đại đã trở thành vấn đề quan trọng trong phát triển giao thông đô thị hiện nay. Hệ thống giao thông thông minh (Intelligent Transportation System, ITS) đưa các kỹ thuật như thông tin, truyền thông, kiểm soát điện tử, tích hợp hệ thống... ứng dụng hiệu quả vào trong hệ thống giao thông đô thị, thông qua sự phối hợp hài hòa giữa con người, phương tiên giao thông và mạng lưới đường sá, thực sự đã nâng cao mức độ an toàn và tính hiệu quả của hệ thống giao thông vận tải đô thị. Trung tâm Thông tin đã lựa chọn những nội dung phù hợp từ tài liệu “Hệ thống giao thông thông minh tại đô thị” của tác giả Trần Húc Mai để biên soạn cuốn Tổng luận “Hệ thống giao thông đô thị thông minh” với hy vọng cung cấp nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp Việt Nam để đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của đất nước.

Nội dung gồm 2 chương:

Chương 1: Hệ thống giao thông thông minh và quy hoạch hệ thống giao thông đô thị thông minh.

Chương 2: Cơ sở kỹ thuật của hệ thống giao thông đô thị thông minh.


Trung tâm Thông tin


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE