Thông tin chuyên đề
 
Tổng luận mới: Xử lý nước thải đô thị bền vững
09:11 20/06/2016

Số tổng luận: Số 4 năm 2015.

Số trang: 66.

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1179/1180 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Nước có vai trò rất quan trọng trong đời sống con người và cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với khủng hoảng về nước do sự gia tăng dân số, môi trường bị ô nhiễm, công nghiệp hóa và đô thị hóa... khiến nguồn nước sạch có thể khai thác bị thu hẹp thì việc bảo vệ tài nguyên nước, đặc biệt là việc quản lý và xử lý, tái sử dụng nước thải là rất cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững. Trong những năm qua, lĩnh vực cấp thoát nước của Việt Nam đã có sự tăng trưởng đáng kể. Công suất cấp nước đô thị, với khoảng 500 hệ thống cấp nước tập trung trên tổng số 779 đô thị trong cả nước, đã đạt khoảng 7,1 triệu m3/ngày vào năm 2015. Hiện có trên 20 hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung được đưa vào khai thác và 30 dự án khác đang được triển khai, đưa tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý tăng từ dưới 10% năm 2005 lên 20%. Tuy nhiên do quá trình phát triển đô thị hóa nhanh và điều kiện kinh tế khó khăn, năng lực của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị nói chung, hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải đô thị nói riêng còn nhiểu bất cập. Thông qua việc nghiên cứu báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và các tài liệu công bố của các học giả quốc tế, Trung tâm Thông tin đã dịch và biên soạn cuốn Tổng luận “Xử lý nước thải đô thị bền vững”. Trong đó, đề cập đến sự cần thiết, xu hướng cũng như các giải pháp cho việc xử lý nước thải, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững. Tổng luận này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý đô thị, các nhà nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước và môi trường, đồng thời góp phần cho việc nâng cao nhận thức của cộng đồng.

Nội dung gồm III phần:

Phần I: Những thách thức của của nước thải và công tác quản lý nước thải.

Phần II: Hiện thực hóa các cơ hội từ nước thải.

Phần III: Giải pháp xử lý nước thải đô thị bền vững.


Trung tâm Thông tin

 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE