Thông tin chuyên đề
 
Tên tổng luận: Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020
15:12 17/04/2015

Số tổng luận: số 1 năm 2015

Số trang: 67

Cơ quan phát hành: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCD.1136/1137 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Đô thị hóa là quá trình tất yếu mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải trải qua. Mức độ đô thị hóa là tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ phát triển của mỗi nước. Làm thế nào để phát huy những mặt tích cực, hạn chế những mặt tiêu cực của quá trình đô thị hóa là những thách thức đối với mỗi quốc gia, trong đó có việc phải hoạch định từng bước đi cụ thể của quá trình đô thị hóa, tránh phát triển đô thị một cách tự phát, thiếu quy hoạch, thiếu cân đối, cũng như hạn chế sự lãng phí các nguồn lực trong phát triển đô thị.

Qua nghiên cứu về đường lối, chính sách đô thị hóa của Trung Quốc, Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng đã sưu tầm tài liệu và biên soạn thành cuốn Tổng luận: “Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020”.

Hy vọng Tổng luận sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà quản lý, nghiên cứu, hoạch định chính sách về phát triển, quản lý đô thị và các doanh nghiệp trong và ngoài ngành Xây dựng Việt Nam.

Nội dung Tổng luận gồm II phần:

Phần I: Chiến lược đô thị hóa kiểu mới của Trung Quốc đến năm 2020.

Phần II: Tình hình thực hiện Chiến lược đô thị hóa kiểu mới đến năm 2020 tại một số địa phương của Trung Quốc.


Thư viện Bộ Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE