Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ - Sự kiện tôn vinh trí tuệ tuổi trẻ ngành Xây dựng

Ngày 15/11/2019 tại Hà Nội, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST) đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ XV năm 2019. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đến dự và phát biểu tại Hội nghị.

Xem tất cả »

Tin tức - sự kiện
Tin chỉ đạo, điều hành
Tin cải cách hành chính

Hưng Yên sắp xếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị (12:02 18/11/2019)

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH T.Ư Ðảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 5-2-2018, BCH Ðảng bộ tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 88-KH/TU và Chương trình hành động số 24-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết.

Số lượt truy cập: 11.059.208
LIÊN KẾT WEBSITE