Cấp phép xây dựng
 
Các loại mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng
7/6/16 10:08 AM

Các loại mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Các loại mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại file đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Cac mau don.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE