Tin hoạt động
 
Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác quy hoạch vùng, đô thị và phát triển đô thị thông minh
10/16/19 3:54 PM

Ngày 16/10/2019, tại Hà Nội. đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Viện Nghiên cứu kinh tế xây dựng & đô thị (thuộc Tổng hội Xây dựng Việt Nam) và Công ty Spatial Decisions (Ấn Độ) về hợp tác quy hoạch vùng, đô thị và phát triển thành phố thông minh.

Lãnh đạo Viện Nghiên cứu kinh tế xây dựng & đô thị và Công ty Spacical Decisions ký kết Biên bản ghi nhớ.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, 2 bên sẽ hợp tác thu hút đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh gắn với bảo tồn và phát huy giá trị các di sản kiến trúc - văn hóa - lịch sử cấp quốc gia và quốc tế đã được cấp có thẩm quyền công nhận; hợp tác trong quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch di sản; xây dựng các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đô thị hướng đến đô thị tăng trưởng xanh và thông minh.

Viện Nghiên cứu kinh tế xây dựng & đô thị và Công ty Spatial Decisions sẽ gặp nhau định kỳ hoặc ít nhất nửa năm/lần để kiểm tra việc thực hiện chung các hoạt động, dự án và lập kế hoạch tạm thời của mỗi bên. Trong cuộc họp định kỳ, các hoạt động tổng thể, cụ thể sẽ được hai bên rà soát, đánh giá, đồng thời xác định kế hoạch công việc trong giai đoạn tiếp theo.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE